Verkstaden

Till att börja med demonteras och inspekteras maskinen. Alla delar gås igenom.

De tvättas noggrant med miljövänligt alkaliskt tvättmedel och sköljs därefter med varmt vatten.

Lösa delar tvättas för att skador av olika slag skall kunna upptäckas.

Detaljer målas med zinkprimer och en täckfärg. Maskinen monteras och nya lager sätts in.

Eventuella slitdelar byts ut.

Testning och kvalitetskontroll

Under arbetets gång görs fortlöpande kontroller.
Efter slutmonteringen avslutas kvalitetssäkringen med ett rutinprov.
Om så önskas kan även ett utökat prov göras.
Slutligen täckmålas maskinen.


Konstruktion

Tack vare vår tekniska kompetens kan vi hjälpa våra kunder att hitta alternativa lösningar på 
ett maskinproblem utan att göra avkall på kvalitet och driftsäkerhet