VÅRA ARBETSMASKINER

 

Svarv

Storebro GK 195 med hydraulkopiering och revolverslid. Digitalutrustad i 2 axlar.

Fräsmaskin

Sajo UF 52 DM str med stickapparat, delningsapparat & rundmatningsbord. Digitalutrustad i 3 axlar.

Verktygsslipmaskin

Thörn T2

Honingsmaskin

Sunnen MBB 1600

Diverse

Såg & filmaskin

Bandsåg

Migsvets ESAB

Gassvets

Pelarslipmaskin Arboga

Verkstadstvätt

Glasbläster

Hydraulpress

mm. mm.